Onze CD&V-enquête is ronduit een succes. Meer dan 400 inwoners hebben hun  mening , bevindingen en verzuchtingen geuit.

Bekijk hieronder de enquête resultaten.

Bekijk hier de enquête reslutaten


Meer dan 90% van onze inwoners woont graag in Roosdaal.

Meer dan 75% van de bevolking vindt dat we meer moeten inzetten op het gebruik van de fiets.

Ruim de helft van de inwoners vindt dat we meer moeten inzetten op de aanpak van zwerfafval en sluikstorten.

Meer dan 65% van de inwoners vindt dat nieuwe ontmoetingsplekken voor jongeren worden uitgebouwd.

We stelde nog andere vragen!


Meer dan 80% van onze bevolking vindt dat we nog meer moeten inzetten op een buurtgevoel.

Voor meer dan 60% van onze inwoners moeten er camera's komen op belangrijke plaatsen, zoals de toegangswegen.

Onze inwoners zijn verdeeld over de stelling dat de gemeente- en OCMW-diensten zich in een zelfde locatie moeten bevinden.

Bijna 50% van de bevolking vindt dat de straatverlichting tijdens de nacht moet worden gedimd.

Bijna 60% van de bevolking vindt dat alternatieve woonvormen zoals cohousing, kangoeroewonen, ... en sociale woningen moeten worden ondersteund.

60% van onze inwoners vindt dat we meer moeten inzetten op toerisme om onder andere de lokale middenstand te ondersteunen.

Meer dan 80% van onze inwoners voelt zich hier veilig.

De mening van onze bevolking is verdeeld over communicatie vanuit de gemeente.

45% van de bevolking vindt dat er voldoende aandacht gaat naar de zorg voor senioren.

Volgens onze inwoners moet er meer aandacht gaan naar sociaal kwetsbare groepen.

Onze inwoners vinden dat : de gemeente het best scoort op vlak van cultuur, onderwijs & ondersteuning van verenigingen.

Onze inwoners vinden dat : veiligheid en mobiliteit, groene ruimten in dorpskernen & hernieuwbare energie verder moeten worden uitgebouwd.

Meer dan 70% van de Roosdaalnaren vindt dat we blijvend moeten investeren in basisonderwijs in elke deelgemeente ook al kost dit veel geld.

Ruim 50% van onze inwoners gaat akkoord om meergezinswoningen te vergunnen in dorpskernen en langsheen brede en uitgeruste wegen

Bijna 80% van onze bevolking wil dat we nog meer investeren in onderhoud en vernieuwen van voetpaden en betonwegen.

Bijna 60% van de Roosdaalnaren vindt dat er bij de aanleg van nieuwe wegenis voldoende aandacht moet gaan naar de integratie van snelheidsremmende maatregelen.

De meningen zijn verdeeld over de stelling dat de gemeente waar mogelijk meer openbaar groen moet voorzien dat makkelijk onderhoudbaar is.

Volg ons op Facebook!


Onze voorzitter


Yves Bastaerts


Derrevoortstraat 40

1760 Roosdaal


Email: cdenv.roosdaal@outlook.com


CD&V-

ROOSDAALGeef jij ons daarom jouw vertrouwen op 14 oktober 2018! Dan gaan wij samen voor DE WEG VOORUIT IN ROOSDAAL!

CD&V - ROOSDAAL