PROGRAMMA

BUURTGEVOEL: 

<< WAAR HET GOED LEVEN IS! >>


Onder het motto : « Beter een naaste buur dan een verre vriend » zet CD&V Roosdaal in op het ondersteunen van het buurtleven. Als burger wensen we allemaal dat het goed samen leven is in onze buurt met alle bewoners. De buurtbewoners moeten dan ook hiertoe ondersteuning krijgen en inspraak hebben over hun buurt. CD&V Roosdaal wenst dit samenleven te ondersteunen. En waar mogelijk kansen te geven aan de buurtbewoners om mee te beslissen over de noodzakelijke veranderingen en verbeteringen in de buurt.

 

GROENE RUIMTEN & MILIEU: 

<< LANDELIJKHEID EN GROEN OP MAAT VAN IEDER! >>


Onze gemeente moet landelijk blijven, dat is net één van de troeven van onze gemeente. Het is essentieel dat alle openbare groene ruimten goed onderhouden worden en dat de strijd tegen zwerfvuil geïntensiveerd wordt. CD&V maakt hier een strijdpunt van! Wij wensen ook in te zetten op meer buurtgerichte sportpleintjes voor jongeren in onze gemeenten. CD&V zal hiertoe met jongeren zelf aan de slag gaan. 

 

OPENBARE INFRASTRUCTUUR: 

<< ZICH VERPLAATSEN TE VOET OF MET DE FIETS IN ALLE VEILIGHEID! >>

 

CD&V-Roosdaal wil dat alle verplaatsingen met de auto, fiets of te voet in alle veiligheid kunnen gebeuren. Voetpaden en fietspaden zullen prioritair behandeld worden. De weginfrastructuur moet verkeersveiliger gemaakt worden voor alle weggebruikers, in het bijzonder voor onze kinderen en senioren: dit via snelheidsremmende infrastructuur, voetpaden en fietspaden. Zo komen we ook tegemoet aan de noden  van wandelaars en fietsers en kunnen we de middenstand en de horeca ten dele ondersteunen.

 

CD&V-Roosdaal kiest er resoluut voor om de betonbanen te vervangen door andere wegbedekkingen. Ze veroorzaken teveel hinder voor de buurt en verminderen onze levenskwaliteit. 


Deze vernieuwingen worden best gekoppeld aan vernieuwingen van de rioleringen en nutsleidingen, met bijhorende subsidies. Daartoe zal het bestaande plan van aanpak verder uitgevoerd worden en bekeken worden wat zonder subsidies kan worden uitgevoerd.  levenskwaliteit.  Deze vernieuwingen lopen best gekoppeld aan vernieuwingen van de rioleringen en nutsleidingen, met de bijhorende subsidies. Daartoe zal het bestaande plan van aanpak verder uitgevoerd worden en bekeken worden wat zonder subsidies kan worden uitgevoerd.

 

 

ONDERWIJS & JONGEREN: 

<< DE TROEF VOOR ONZE TOEKOMST! >>

 

Onze kinderen en kleinkinderen zijn ons belangrijkste goed. Inzetten op een kwaliteitsonderwijs dicht bij hun leefgemeenschap is essentieel voor CD&V-Roosdaal dat de ingeslagen weg nog verder wil uitbouwen. Daarom vinden we het belangrijk om basisonderwijs in alle deelgemeenten te houden en verder goed te ondersteunen.

Volg ons op Facebook!


Onze voorzitter


Yves Bastaerts


Derrevoortstraat 40

1760 Roosdaal


Email: cdenv.roosdaal@outlook.com


CD&V-

ROOSDAALGeef jij ons daarom jouw vertrouwen op 14 oktober 2018! Dan gaan wij samen voor DE WEG VOORUIT IN ROOSDAAL!

CD&V - ROOSDAAL