WIM GOOSSENS  >> PLAATS 1


 • Strijtem / Lostraat 163
 • 53 jaar
 • Gehuwd met Hilde Elpers
 • Vake van Tiemen en An-Sofie
 • Zoon van Roger en Edith
 • Broer van Sandra en Ruth
 • Industrieel Ingenieur
 • Schepen sinds 1994 in diverse beleidsdomeinen: jeugd, onderwijs, ruimtelijke ordening, openbare werken
 • Houdt van lopen, koken
 • Bestuurslid bij de SAM (Strijtemse Actieve Mannenclub)
 • Oud-groepsleider KLJ-Strijtem
 • Recreatieve loper en hobbykok
 • adres : Lostraat 163
 • tel. : 054 32 09 36
 • email : wim.goossens3@telenet.be


CHRISTIANE BERT >> PLAATS 2   


 • Pamel, Poelkbeekstraat.
 • Geboren en getogen in Poelk.
 • Echtgenote van Guy Van Schelvergem, overleden in 2001
 • Mama van Steffi, Jente & Jari
 • Projectmanager bij Wolters Kluwer België
 • Gemeenteraadslid sinds januari 2013
 • Lid van directiecomité AGB (Het Koetshuis)
 • Voorzitster Vrouw & maatschappij CD&V-Roosdaal
 • Al 16 jaar kookmoeder Chiro Amigo's Pamel Jongens
 • Lid van Rausa & vzw Tjouk


 • Ondersteuning en verdere uitbouw jeugdwerking in Roosdaal.
 • Kwalitatief onderwijs in Roosdaal.
 • Openbaarheid van bestuur: eerlijke vlotte communicatie en "luisteren" naar de burger.


JOHAN VAN LIERDE  >> PLAATS 3


 • wonende in Pamel/Poelk, Hulsbroekweg 4A
 • gehuwd met Inge Vanderstappen
 • Als beroep ben ik Adjunct-directeur van de ESRBHG (Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
 • Fervent mountainbiken als hobby
 • Gewezen OCMW- en gemeenteraadslid en nu mijn tweede opeenvolgende legislatuur als schepen voor sport, cultuur, toerisme en Bib en tevens voorzitter van GC het Koetshuis


 • Ik wil mij nog eens inzetten voor een evenwichtig beleid voor onze gemeente Roosdaal met als accenten de verdere uitbouw van de sport- en culturele infrastructuur.


RUDY BRACQUEZ  >> PLAATS 4


 • Woonachtig: Weverstraat, Borchtlombeek
 • Gezinssituatie: alleenstaande
 • Beroep: ICT-coördinator en preventieadviseur in het secundair onderwijs
 • Hobby’s: Fietsen, muziek spelen
 • OCMW-voorzitter van 2007 tot 2018
 • Schepen van sociale zaken en ICT van 2007 tot 2018
 • Lid beheerscomité ILV Regionaal Woonbeleid


 • Blijven investeren in het vernieuwen van voetpaden en wegen
 • Het gebruik van de fiets stimuleren door aanleg van nog betere fietspaden
 • De mobiliteit van vooral senioren verbeteren door een beter openbaar vervoer tussen de verschillende deelgemeenten
 • Nog meer inzetten op de aanpak van zwerfafval en sluikstorten
 • Het gemeentelijk onderwijs blijven ondersteunen

HERMAN CLAEYS  >> PLAATS 5


 • Eikauterstraat 37, Borchtlombeek
 • samenwonend met Emmanuella De Bruyne en  zoontje Rowan
 • dierenarts
 • adviseur internationaal beleid Boerenbond
 • medestichter Téjauter Kerrekot, bestuurslid Landelijke Gilde
 • Na 6 jaar gemeenteraadslid (2006-2012) kreeg ik bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen voldoende steun om het mandaat van schepen te bekleden. Ik heb hierin de taak milieu, landbouw, communicatie, jeugd en integratie op mij genomen.JOHAN LINTHOUT  >> PLAATS 6


 • Wonende in Pamel/Poelk, Bezenweg 18
 • Gehuwd met Linthout Nancy, mama van Melissa en Jonas
 • Zoon van wijlen Linthout August & Engels Elza
 • Arbeider
 • Sinds 2014 Schepen van Openbare werken, senioren, economie en werk , tewerkstelling (PWA opvolging & sociale economie)
 • Actief in Sociale bewegingen, jaren lokaalhouder geweest van den Broebel O.L.V. Lombeek & lid van P.C. De Watergreep VL-Brabant
 • Fietsen


 • Sport , voor individuele sporten zoals joggen, wandelen, fietsen, ...
 • Aandacht voor gehandicapten, zieken, bejaarden en zwakkeren
 • Een veilige toekomst voor de jeugd
 • Behoud van kerken in onze dorpen
 • Betaalbare woningen in onze gemeente
 • Verkeersveiligheid : veilige voet- & fietspaden, wegen en werken aan het te kort aan parkings.


EMMANUEL DE BETHUNE >> PLAATS 7


 • Emmanuel of kortweg Manu, gehuwd met Ann en papa van 3 actieve tieners: Paul, Felix  en Julie.
 • Kleinzoon van ere-burgemeester Karel Van Cauwelaert.
 • Master Economie KUL en MBA Vlerick
 • Adviseur bij de CRB (adviesraad overheid).
 • Ex-adviseur van Premiers Herman Van Rompuy en Yves Leterme
 • Gemeenteraadslid en politieraadslid
 • Ondervoorzitter van de dienstencheques onderneming "Poetsmolen"
 • Bestuurder Woon-en zorgcentrum O.L.V. Pamel
 • Mede-organisator van GSF-zwemlessen

JAN VAN DEN BOSCH >> PLAATS 8


 • Pamel - Molenstraat
 • Geboren en getogen in Pamel
 • echtgenoot van Martine Van Eeckhoudt
 • vader van Lieve, Griet en Hanne
 • opi van Fons, Phil, Gaston, Max en Marcel
 • lid van KBC-seniorenclub
 • wandelen, fietsen, trouwe deelnemer aan jaarlijkse dodentocht
 • voorzitter Ziekenzorg/Samana Ledeberg
 • ondervoorzitter KWB-Ledeberg
 • vrijwilliger Rode Kruis Vlaanderen
 • Raadslid en lid Vast Bureau OCWM-Roosdaal sinds januari 2013


 • ondersteuning van verenigingsleven
 • groene ruimten en milieu
 • trage wegen en een mooie, nette gemeente
 • duidelijke communicatie met de burger


KOEN MUYLDERMANS >> PLAATS 9


 • Afkomstig van Strijtem, nu woonachtig in Borchtlombeek - Populierstraat
 • Vader van 2 prachtige dochters, Laura en Jolien
 • Leerkracht Office, toegepaste informatica en ICT-coördinator in het secundair onderwijs
 • Hobby's: volleybal bij de Strijtemse club VC De Kroon en wandelen in ons mooi Pajottenland.
 • Sinds 6 jaar ben ik lid van de gemeenteraad. Als afgevaardigde van de gemeente Roosdaal zetel ik ook in de RVB van Havicrem en de politieraad.


 • Mijn bijzondere aandacht gaat naar het landelijk karakter van onze gemeente (ondersteuning van het verenigingsleven, de strijd tegen het zwerfvuil, ...), mobiliteit (met het accent op de zwakke weggebruiker) en goed bestuur.


NANCY VANDERVEKEN >> PLAATS 10


 • Vroeger woonachtig in Onze-Lieve-Vrouw Lombeek en sinds 2014 in Pamel
 • Alleenstaande
 • Dochter van René Vanderveken en Godelieve Van Belle
 • Accounting & Sales Support bij Arcus Belgium
 • Sinds juni 2018 OCMW-raadslid


 • Onderhoud van bestaande fiets-en voetpaden en verdere uitbreiding zodat deze makkelijk toegankelijk en veilig zijn voor iedere weggebruiker.
 • Luisteren naar de noden van iedere burger zowel jong als oud en vlottere communicatie tussen gemeentebestuur en burgers.
 • Een mooie, groene en nette gemeente.
 • Meer evenementen voor de jeugd en de senioren om het buurtgevoel nog meer te verbeteren.VICKY VANHUYLENBROECK

>> PLAATS 11


 • 31 jaar
 • Getrouwd met Borremans Steven
 • Mama van Borremans Deena
 • Woonende te Roosdaal
 • Tenzuivenestraat
 • Werkt bij scholen Sint-Fransiscus
 • Zelfstandig in bijberoep in de manege van de papa ( Vanhuylenbroeck Willy)
 • Hobby's: lopen en paardrijden.


 • Ik zet mij graag in voor onderwijsTOM DE KOSTER >> PLAATS 12


 • Pamel, Gasthuisstraat
 • Advocaat aan de balie te Brussel 
 • Docent aan Odisee Hogeschool
 • Floorball & drummen
 • Secretaris & sportief verantwoordelijke van floorballteam Strijtem
 • Gedelegeerd bestuurder van de Roosdaalse vereniging Passage Centrum voor Europese literatuur en cultuur


 • Groen & milieu
 • Zorg & welzijn
 • Lokale middenstand
 • Sport & cultuurANJA RAEYMAEKERS >> PLAATS 13


 • Ledeberg, Kapellestraat
 • Afkomstig uit Kattem
 • Echtgenote van Ferdi Bellemans
 • Mama van Yirka
 • Verantwoordelijke verpakking champignons bij de NV Elesco – Moni te Ternat
 • Lid van KVLV Pamel


 • Aangename en veilige gemeente
 • Lokale middenstand
 • Jeugdevenementen ondersteunen en verder uitbreiden
 • Een luisterend oor zijn voor de burger

JÜRGEN VAN DE VELDE  >> PLAATS 14


 • Geboren en getogen in Pamel maar sinds 7 jaar woonachtig te Kattem
 • Getrouwd met Sarina Kestens en vader van Mathis Van de Velde
 • Zoon van Godelieve Vanden Bossche en Joseph Van de Velde
 • Schoonzoon van Victor Kestens en Dina Droeshoudt.
 • Verpleegkundige bij Mater Dei te Heikruis
 • Mee organiseren van jaarlijkse wielerwedstrijden voor nieuwelingen en juniores in Pamel.
 • Wandelen


 • Betere ondersteuning voor wijkinitiatieven, uitbouwen wijkinitiatieven, speelpleintjes waar ook ouders mekaar kunnen leren kennen, ...
 • Veiligheid in Roosdaal en veiligheidsgevoel van Roosdalenaren behouden en verbeteren
 • Groene zone's in Roosdaal alsook het initiatief van de Trage wegen verder ondersteunen en uitbreiden.

AN VAN DEN SPIEGEL >> PLAATS 15


 • Borchtlombeek, Weverstraat.
 • Wettelijk samenwonend
 • Kleuterleidster, (extra diploma: zorgverbredend en remedierend werken)
 • Dochter van Rik Van den Spiegel en Annemie Van Eeckhoudt.
 • Lopen en kunstacademie.
 • Lid van Femma.


 • Meer activiteiten; zowel sport als vrije tijd met doel om de Roosdalenaars met elkaar te verbinden.
 • Trage wegen veilig maken en zorgen dat ze goed onderhouden worden zodat elke voetganger en fietser er gebruik van kan maken
 • Communicatie verbeteren oa. welke activiteiten er zijn, waar de gemeente mee bezig is en wat er al gerealiseerd is.VANESSA VEKENS >> PLAATS 16


 • Geboren en getogen in Onze – Lieve - Vrouw Lombeek.
 • Samenwonend met Jo De Bolle
 • Mama van Dieuwke
 • Zorgkundige bij revalidatieziekenhuis Inkendaal.


 • Ik wil me inzetten voor zowel jong als oud.
 • Speciale aandacht voor mensen met beperking.
 • Opvolging van eenzame mensen via sociaal bezoek
 • Ontmoetingsplaats creëren per deelgemeente voor de minder mobiele mens


KATRIEN DE LEENER >> PLAATS 17


 • Geboren en getogen in Pamel
 • Getrouwd met Bart De Backer
 • Dochter van Maria Van Den Bosch en Johan De Leener
 • Zus van Anneke De Leener en Kristof De Leener
 • Verpleegkundige bij MPC Sint Fransiscus te Strijtem
 • Mijn hobby is wandelingen maken in Roosdaal


 • Een aangename buurt creëren waarin iedereen zich thuis voelt
 • Meer voet- en fietspaden met oog op toegankelijkheid voor mindervaliden
 • Sluikstorten tegengaan
 • Groene omgevingen behouden en uitbreiden
 • Goed onderwijs waarin elk kind zich optimaal kan ontplooien


ANITA DE STRYCKER  >> PLAATS 18


 • Romboutstraat / Strijtem
 • 57 jaar
 • Gehuwd met Christian De Weweire
 • 2 kinderen Wesley & David
 • 7 kleinkinderen
 • Hobby's : wandelen en gezelschapspel spellen
 • Studies : verzorgende
 • Werkt in het Pajottenlands Centrum te Lennik.


 • Ik wil mij inzetten voor bejaarden en mindervaliden.
 • Betaalbaar wonen in een landelijke gemeente.
 • Een warme en leefbare gemeente.


ISABELLE WALRAVENS  >> PLAATS 19


 • Wonende in Pamel/Ledeberg : Wolvenstraat 2
 • Opgegroeid in Roosdaal
 • Gehuwd met Francies Triest en trotse mama van Ginchy & Rune
 • Hobby's : wandelen, fietsen en tijd doorbrengen met familie & vrienden
 • administratief bediende


 • begrip voor de medemens
 • sociale contacten
 • trage wegen en een mooie, nette gemeente
 • verkeersveiligheid in de straten
 • een veilige toekomst voor onze kinderen
 • sport en cultuur
 • voor bejaarden, zieken, zwakkeren en gehandicapten te helpen waar het nodig is.


JO TIMMERMANS  >> PLAATS 20


 • Pamel / Nieuwe Kaai
 • Gehuwd met Marijke, papa van Senne en Niels
 • Beroepshalve ben ik financial officer, mijn hobby is fietsen
 • Reeds verschillende jaren actief als bestuurslid CD&V Roosdaal en voorzitter van Jong CD&V Roosdaal


 • Inzetten op een nette, landelijke gemeente met aandacht voor openbaar groen
 • Veilige verkeersinfrastructuur voor iedere weggebruiker
 • Kwaliteitsvol onderwijs in elke deelgemeente, ontmoetings- en speelruimten, jeugd- en sportverenigingen verdienen extra aandacht
 • Verhogen buurtgevoel door stimuleren van evenementen die mensen samenbrengen
 • Belang lokale middenstand
 • Ondersteuning aan diegene die een extra steuntje kunnen gebruikenMIA LANGENDRIES  >> PLAATS 21


 • Woonachtig op de Kerkstraat 3 te Borchtlombeek
 • Mama van Elke ,Leen en Jo en moeke van Amun .
 • Was gehuwd met Segers Jan ,sinds 2011 spijtig genoeg overleden.
 • 30 jaar kantoordirecteur BNPParibas Borchtlombeek.
 • Schepen van financiën, kerkfabrieken ,gemeentelijke gebouwen en wonen.
 • Secretaris van AGB (Koetshuis)
 • Sinds 15 jaar koorlid St. Amandus Borchtlombeek en tal van andere verenigingen.


 • Ik sta voor juiste ,klare en eerlijke communicatie naar de burger en het streven naar zoveel mogelijke uitvoering van gemaakte beloftes aan de kiezer.


Volg ons op Facebook!


Onze voorzitter


Yves Bastaerts


Derrevoortstraat 40

1760 Roosdaal


Email: cdenv.roosdaal@outlook.com


CD&V-

ROOSDAALGeef jij ons daarom jouw vertrouwen op 14 oktober 2018! Dan gaan wij samen voor DE WEG VOORUIT IN ROOSDAAL!

CD&V - ROOSDAAL